Cure acne powder ผงพิเศษตราร่มชูชีพ เป็นยาผงใส่แผล เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง 1 กล่อง (36 ซอง)

Regular price $49.00 $45.00 Sale

Cure acne powder ผงพิเศษตราร่มชูชีพ เป็นยาผงใส่แผล เพื่อกำจัดเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดหนอง

1 กล่อง (36 ซอง)

เช่น แผลพุพอง แผลสิว แผลติดเชื้อ แผลเรื้อรัง แผลไฟไหม้ แผลสด และแผลเท้าเปื่อย

วิธีใช้

ทำความสะอาดแผล แล้วทาด้วยผงพิเศษตราร่มชูชีพ วันละ 1-2 ครั้ง

วิธีใช้เกี่ยวกับสิว

ล้างหน้าให้สะอาด ซับหน้าให้แห้ง สิวสุก สะกิดเอาหัวสิวออก ใช้ผงพิเศษ ตราร่มชูชีพ แต้มที่แผลของสิว เพื่อผิวหน้าที่เรียบเนียน ไม่เป็นแผลเป็น